ग्राहक डेटा व्यवस्थापन मधील ओळख कोडे

ग्राहक ओळख संकट हिंदू पौराणिक कथांमध्ये, रावण, थोर अभ्यासक, आणि राक्षस राजा अशी दहा मुंडके आहेत, जी त्याच्या विविध शक्ती आणि ज्ञानाचे प्रतीक आहेत. मॉर्फ आणि रेग्रो करण्याच्या क्षमतेसह डोके अविनाशी होते. त्यांच्या युद्धात, रामा या योद्धा देवताने रावणाच्या डोक्यावरुन खाली जावे आणि एकाकी मनावर बाण लावावे यासाठी की त्याचे भले व्हावे. आधुनिक काळात ग्राहक रावणासारखा आहे, त्याच्या दृष्टीने नव्हे