CPG परिवर्णी शब्द

सीपीजी

CPG चे संक्षिप्त रूप आहे ग्राहकांच्या पॅकेज केलेल्या वस्तू.

पटकन आणि तुलनेने कमी किमतीत विकली जाणारी उत्पादने. उदाहरणांमध्ये अ-टिकाऊ घरगुती वस्तू जसे की पॅकेज केलेले अन्न, पेये, प्रसाधन सामग्री, कँडीज, सौंदर्यप्रसाधने, ओव्हर-द-काउंटर औषधे, कोरड्या वस्तू आणि इतर उपभोग्य वस्तूंचा समावेश होतो.