CLV परिवर्णी शब्द

CLV

CLV चे संक्षिप्त रूप आहे ग्राहकांचे आजीवन मूल्य.

निव्वळ नफा ग्राहकाच्या संपूर्ण जीवनचक्राशी जोडणारा प्रोजेक्शन.