CISO परिवर्णी शब्द

CISO

CISO चे संक्षिप्त रूप आहे मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकारी.

माहिती मालमत्ता आणि तंत्रज्ञान पुरेशा प्रमाणात संरक्षित आहेत याची खात्री करण्यासाठी एंटरप्राइझ दृष्टी, धोरण आणि कार्यक्रम स्थापित करण्यासाठी आणि देखरेख करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या संस्थेतील वरिष्ठ-स्तरीय कार्यकारी.