BDR परिवर्णी शब्द

बीडीआर

BDR चे संक्षिप्त रूप आहे व्यवसाय विकास प्रतिनिधी.

नवीन व्यावसायिक संबंध, भागीदार आणि संधी विकसित करण्यासाठी जबाबदार असणारी एक वरिष्ठ-स्तरीय विशिष्ट विक्री भूमिका.